Ewangelia nie ogranicza się do radykalnej krytyki niesprawiedliwości, ale zwycięża je radykalnym imperatywem: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”! To jest prawdziwie ewangeliczna zasada społeczna, zdolna powstrzymać i wyeliminować egoizm i niesprawiedliwość oraz złagodzić efekty nieuniknionego zła jakie niesie ze sobą życie.