Św. Augustyn pisze: „ Jak wysoki chcesz, żeby był gmach świętości, tak głęboki musisz położyć fundament pokory”. Pokora jest solą świętości, gdyż chroni cnoty przed zepsuciem przez pychę.