Znając Jezusa, Marta powinna była zrozumieć, że Jemu milsze było to, żeby Go słuchała i była z Nim niż wystawny obiad złożony z wielu dań. Dla Niego bowiem pokarmem najbardziej pożądanym było wypełnianie i głoszenie woli Ojca.