Przykazanie nowe, aby mogło być znakiem dla świata, potrzebuje wspólnoty. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali – to wymaga wspólnoty, w której obecny jest Chrystus i ze swoim przebaczeniem – komu grzechy odpuścicie …. I ze swoim umocnieniem – kto spożywa Moje Ciało. Gdzie tego szukać?