Dzisiejsza Ewangelia przekazuje nam bardzo ważną wiadomość na temat Kościoła ziemskiego. Mówi, że ma on przewodnika i pasterza ustanowionego przez Boga. Posługa Piotra i jego następców jest owym przewodnikiem. Co wiemy o posłudze Piotra i tego z czasów Jezusa i obecnego Franciszka?