Jak w początkach Kościoła tak i dziś tym co może wyrwać świat z odrętwienia niewiary i nawrócić go do Ewangelii nie są apologie, teologiczne czy polityczne traktaty bądź niekończące się dyskusje, ale proste i mocne Bożą mocą głoszenie, że Jezus jest Panem!