Chrystus, który cierpień i ludzkiej przewrotności doświadczył ponad wszelką miarę znaną człowiekowi prawdziwie zmartwychwstał. Zmartwychwstając ustanowił zasadę, pewność, że ostatnie słowo należy nie do cierpienia lecz do zmartwychwstania.