Przypatrzmy się sobie uważnie, spójrzmy na nas oczyma Boga, poczujemy wówczas potrzebę pobiegnięcia do Jezusa, żeby prosić Go nie o potępienie innych, lecz o przebaczenie dla nas.