Zabiorę się i pójdę do mego Ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem! Tak powiedział sobie syn marnotrawny i natychmiast wyruszył. Postąpmy podobnie.