Dzisiejsze słowo Boże jest „mieczem obosiecznym”, który dzieli ludzkość na dwie części; z jednej strony są uznani za ubogich, którzy w rzeczywistości są bogaci a z drugiej strony są uznani z bogatych, którzy w rzeczywistości są biedakami. Słowo Boże ujawnia, co rzeczywiście kryje się pod pozorami i jest również prorockie, ponieważ pozwala nam ujrzeć już teraz rzeczy takimi, jakimi będą na koniec.