Pójść za Chrystusem oznacza pójście każdego z nas za nim. To nie jest wyłączne zaproszenie do kapłaństwa lecz uniwersalne zaproszenie skierowane do każdego, człowieka, który poprzez wiarę nadaje sens każdemu swojemu wysiłkowi tak prozaicznemu jak i wyjątkowemu, po to, by szczęśliwie przeżyć krótki czas na tej ziemi.