Prorok dzisiejszy to prorok miłości. Do tego trudnego zadania wzywa nas w każdą niedzielę Eucharystia, która sprawujemy. Najważniejszym zadaniem chrześcijańskiego proroka jest przekazywanie ludziom, a zwłaszcza grzesznikom, że Bóg ich kocha.