Pełnienie woli Bożej zawsze napotyka na trudności, wśród których dominuje pycha człowieka. Jeżeli chcemy być prawdziwymi braćmi i siostrami Jezusa musimy pokonać siebie i pozwolić by działał w nas Duch Boży.