Ewangelia nie została napisana po to tylko, aby przypominać minione wydarzenia, lecz żeby nią żyć. Oznacza to, że i my musimy przeżyć teraz ten ewangeliczny epizod, tak jakby mówił o nas i do nas. Przeczytaj więc jeszcze raz dzisiejszą Ewangelię i zastanów się.