Królestwo Boże już działa. Rzeczą najważniejszą nie jest obserwowanie, jak się  ono rozwija, lecz wejście do niego, by nie zostać z niego wykluczonym. Człowiek bowiem przemija a królestwo pozostaje.