Dzień Pański u chrześcijan zastąpił żydowski szabat, a cechy charakterystyczne tego dnia są identyczne z cechami biblijnego szabatu: jest to dzień dla człowieka, dzień świąteczny, przerywający monotonny rytm prac i dni, dający wytchnienie wśród znoju, jest to dzień dla Pana, przeznaczony na wspominanie Jego wspaniałych dzieł.