Także historia udała się do grobu Jezusa i musiała uznać, że wszystko jest tak jak opowiedzieli świadkowie. Ale, Jego,  Zmartwychwstałego, nie widziała. Nie wystarczy stwierdzić faktu historycznego, trzeba jeszcze „widzieć” Zmartwychwstałego, a tego nie może zapewnić historia, lecz jedynie wiara.