Czystym w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu – to znaczy człowiekiem o czystym sercu – nikt się nie rodzi, lecz się staje. Tak więc bardzo aktualne jest nieustanne nawracanie się i pojmowanie tego czego domaga się od wierzącego Chrystus.