Jeśli i my, podobnie jak Jan Chrzciciel, chcemy być świadkami zbawienia, musimy pragnąć, go tak jak pragnęli prorocy, znać je i smakować jego bogactwa. Musimy jednak przede wszystkim poznać źródło z którego ono pochodzi: Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela.