Uznanie Jezusa Synem Bożym jest początkiem oraz fundamentem Ewangelii. Jest to skała na której opiera się chrześcijaństwo. A co jest skałą twojego życia?