Chrześcijanin żyje nie tylko oczekiwaniem na Chrystusa, ale również  w zjednoczeniu z Chrystusem, to znaczy posiadając to czego się oczekuje. To przypomina czas Adwentu.