Nasze życie odbywa się w dwóch czasach. Pierwszy to życie ziemskie w którym spotykamy Chrystusa jago „dobrego pasterza”. Decyzja czy pójść za Nim należy do nas. Nadejdzie jednak moment, Kidy przekroczymy próg wieczności i tam będzie nowa faza naszego życia, w którym spotkamy Chrystusa, ale już jako sędziego. Wtedy decyzja już nie będzie należała do nas i nie będzie czasu na dyskusje i obronę. Pomyśl o tym już dziś.