Przypowieść dzisiejsza nie opisuje postępowania trzymającego się ściele określonych reguł, lecz gest człowieka dobrego, hojnego, czułego wobec biednych. Tak postępuje Bóg! – chciał powiedzieć Jezus. Jest tak dobry, że do swego królestwa zaprasza nawet celników i grzeszników.