Demaskowanie nieporządku, grzechów czy to w życiu społecznym czy prywatnym należy do konstytucyjnych obowiązków Kościoła. Żadne zastraszanie nie może i nie powinno mu w tym przeszkadzać. Niemy stróż nie przyda się bowiem ani Panu Bogu, ani ludziom.