Zaprzeć się samego siebie – na pewno nie są to słowa Ewangelii najbardziej lubiane przez współczesnych ludzi. Na pewno łatwiej zyskać słuchaczy mówiąc o aspektach socjalnych Chrystusowego przesłania, o Jezusie, który wzywa do walki przeciw różnym niesprawiedliwościom świata, niż  o Jezusie wzywającym nas do zmagania się i pokonywania samego siebie.