Myśli na niedzielę

Zachowywanie przykazań to jedyny czytelny dowód naszej miłości do Chrystusa. Innego dowodu nie ma. Trzeba więc dobrze znać przykazania i trzeba je wprowadzać w życie. To jest sekret ewangelicznej miłości.

Jak wygląda przykazanie miłości po prawie dwóch tysiącach lat od ogłoszenia go przez Chrystusa? W naszym ziemskim mieście nie słychać nowej pieśni miłości, lecz starą pieśń strzelających karabinów, wyjących syren, wybuchów rakiet. Tyle płaczu, trudu, tyle żałoby i śmierci na naszej ziemi; tyle jeszcze jest łez w oczach ludzi, a prawie wszystkie z powodu braku miłości lub wskutek zdradzonej miłości.

W sytuacji, w jakiej żyje ogromna większość ludzi ery rozwoju przemysłowego liturgia,    może z bulwersującą prostotą, głosi wchodzącym dziś do kościołów, że istnieje inne miasto i inny świat. Świat tak bliski, że można zajrzeć do jego wnętrza i rozmawiać z jego mieszkańcami, świat światła i radości. Potrzeba tylko prostej ale rozumnej wiary.

Piotr i jego następcy zarzucają sieci głosząc słowo prawdy, którym jest Ewangelia zbawienia. Posługa Piotra to działanie poprzez głoszenie kerygmatu paschalnego o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ujawniając przy tym grzech świata i wzywając ludzi do nawrócenia. To było i jest zadaniem każdego papieża.

We wspólnocie apostolskiej wiara w Jezusa Chrystusa była budowana wokół pytania, którego nikt wprost nie stawiał, ale leżącego u podstaw wszystkiego: Kim jest i co robi dla nas Jezus Chrystus? Odpowiedź natychmiast nasuwająca się, oparta na doświadczeniu uczniów jest następująca: Jezus Zbawia! W nim jest zbawienie i nie ma go w nikim innym, oprócz Niego.