• Narodowe Święto Niepodległości
  przypada w czwartek 11 listopada. Wierzący dziękują Bogu za dar wolności i suwerenność naszego państwa prosząc o pomyślność dla wszystkich Polek i Polaków. Uroczystości w Dębicy będą miały następujący przebieg: Godz. 10.00 Plac Gryfitów – modlitwa przy figurze NMP i złożenie kwiatów; godz. 10.30 – Msza św. we Farze św. Jadwigi w intencji Ojczyzny; godz. 11.45 – uroczystości na Rynku. O godz. 15.00 Lekcja śpiewu patriotycznego w ogrodach ss. Służebniczek przy ul. Krakowskiej. W piątek 12 listopada w DK Mors o godz. 18.00 wręczenie odznaczeń i koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza.
   
 • Różaniec fatimski
  będzie w sobotę 13 listopada bezpośrednio po wieczornej mszy.  Zapraszamy do modlitwy wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. 

 • Różaniec za zmarłych
  wraz z wypominkami listopadowymi będzie w dni powszednie o godz. 17.15.

 •  „Na powrót tym, czym w istocie jestem….”
  spektakl słowno – muzyczny poświęcony bł. Anieli Salawie  wykonaniu Zespołu Muzycznego Noro Lim,  który odbędzie się w farze św. Jadwigi w Dębicy w najbliższą niedzielę 14 listopada o godz. 18.00. Koncert wpisuje się w 800-lecie powstania III Zakonu Świeckich św. Franciszka. Zapraszamy do udziału wszystkich dębiczan.

 

REKOLEKCJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

odbędą się W Domu rekolekcyjnym „Opoka” w Starym Sączu rekolekcje  a także dla  wychodzących z uzależnienia oraz ich rodzin. Rekolekcje są przeznaczone dla osób doświadczających trudu uzależnienia alkoholowego oraz od innych używek i zachowań. Podczas rekolekcji będzie możliwość spotkania z terapeutą - specjalistą od uzależnień oraz osobami, które już przeszły drogę wyjścia z nałogu. Termin rekolekcji: 12-14 listopada 2021 r. Szczegóły na plakacie lub na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu domu rekolekcyjnego.


 

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo wypalenie zawodowe znajdowały u wszystkich wsparcie i światło otwierające na życie.


 

Zyskiwanie odpustów w listopadzie 2021
( w związku z pandemią)

 1. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
 2. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
 3. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.