• Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  przypada w najbliższą niedzielę. Jest to symboliczne zakończenie roku liturgicznego w Kościele Katolickim, a jednocześnie święto patronalne Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza.
   
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu
  wynagradzająca za grzechy przeżywana corocznie przed Uroczystością Chrystusa Króla w tym roku z racji epidemii będzie miała następujący przebieg: rozpoczęcie w piątek bezpośrednio po wieczornej Mszy św. wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. Następnie członkowie wspólnot indywidualnie starają się duchowo prowadzić adorację w swoich domach w wyznaczonych godzinach. Zakończenie adoracji będzie w sobotę podczas Mszy o godz. 18.00. Zachęcamy do wzięcia udziału w tejże adoracji osobiście a także poprzez łączność internetową z naszym kościołem.
   
 • Nabożeństwo ku czci Św. Jana Pawła II
  będzie w poniedziałek 16 listopada bezpośrednio po wieczornej mszy. Zapraszamy do modlitwy prosząc świętego o odnowę „oblicza ziemi, tej ziemi”. 
   
 • „Kościół dla zabieganych”
  zaprasza wszystkich chętnych na kolejne spotkanie modlitewne 20 listopada o godz. 19.30 w kościele św. Jadwigi. Adoracja, konferencja i wspólna modlitwa oraz upominek dla każdego to doskonała okazja by dobrze spędzić jesienny, piątkowy wieczór.
   
 • Kancelaria parafii w najbliższym tygodniu nie będzie czynna
  ze względu na sytuację epidemiczną. Załatwiamy sprawy pilne – posługa sakramentalna chorym, sprawy pogrzebowe i zdarzenia losowe. Z innymi sprawami należy poczekać. Wypominki można wrzucać do skrzynki pocztowej przy wejściu lub do skrzynki z prośbami do MB Nieustającej Pomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

 realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora". Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.  Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw,  oraz opłacenie rachunków.

Ważne! Senior pokrywa koszty zakupów i opłat. Zrobienie zakupów i ich dostarczenie jest bezpłatne. Zakupy zostaną zrobione przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy lub wolontariuszy, którzy przed ich zrobieniem skontaktują się z Seniorem, ustalą zakres pomocy i odbiorą pieniądze na opłacenie zakupów. Osoby starsze, samotne, które nie mają bliskich osób, mogą zadzwonić na rządową infolinię Numer 22 55 11 11  lub kontaktować  się z MOPS  Dębicy  tel. 14 681 35 90. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.