• Pierwszy czwartek i piątek miesiąca
  sierpnia przypadają w tym tygodniu. Adoracja wynagradzająca za lekceważenie sakramentu pokuty – brak należytego przygotowania, szczerości i pokory przed Bogiem - będzie w czwartek bezpośrednio po wieczornej mszy. W piątek nabożeństwa ku czci Najświętszego serca Pana Jezusa będą o godz. 7.00; 8.00; 16.00 18.00. Spowiedź po południu już od godz. 15.00. 
   
 • Kapłani odwiedzą chorych
  w piątek od godz. 8.30. Ze względu na trwający stan epidemii prosimy zgłaszać chorych telefonicznie do kancelarii parafii – kapłani pójdą tylko do tych, którzy są zgłoszeni!
   
 • Przypominamy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych:
  praktyka pierwszych piątków miesiąca związana jest z przyjęciem Komunii św. w tym dniu. Spowiedź jest potrzebna tylko w sytuacji grzechu ciężkiego. Dziecka nie zmuszamy do spowiedzi ale też i nie wmawiamy dziecku, że nie ma grzechu i może iść do komunii. Potrzeba tutaj wielkiej delikatności i dobrego rozeznania sytuacji dziecka przez rodziców. Ponadto wyjaśniamy tym, którzy zapomnieli: dziecko „zbiera” kolejne pierwsze piątki a nie dowolne! Pięknym przykładem dla dziecka byłaby też Komunia św. przyjmowana w tym dniu przez rodziców.
   
 • Wszystkich zainteresowanych remontami
  gr
  obów na Starym Cmentarzu zapraszamy na spotkanie w najbliższy wtorek tj. 4 lipca na godz. 9.00. 
   
 • Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego
  do Kościoła św. Jadwigi będzie miało miejsce w niedzielę 9 sierpnia 2020 r. podczas Mszy św. o godz. 10.30. Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871) założył w 1850 żeńskie zgromadzenie o charakterze apostolskim, które miało przede wszystkim sprawować opiekę nad dziećmi w tzw. „ochronkach”. To dzieło bardzo szybko przerodziło się w strukturę zakonną – z regułą, zatwierdzoną przez Kościół. W 1882 roku, na prośbę Karoliny i Karola Raczyńskich, Siostry Służebniczki przybyły do Dębicy i rozpoczęły pracę wychowawczo-apostolską. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Dębickich liczy ok. 520 sióstr pracujących w 83 placówkach w kraju i poza granicami. Papież Jan Paweł II beatyfikował Edmunda Bojanowskiego 13 czerwca 1999 roku. Od  początku  swej działalności w Dębicy Siostry Służebniczki były związane z jedyną wówczas Parafią Św. Jadwigi. Obecność relikwii w Dębickiej Farze będzie wyrazem wdzięczności Bogu za dar i dzieło Bł. Edmunda, krzewieniem duchowości błogosławionego a także wspieraniem, zwłaszcza w dziedzinie nowych powołań naszych dębickich Sióstr.
   
 • Złoty Jubileusz
  pięćdziesięciolecia ślubów zakonnych przeżywa Siostra Alojza Frydło ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, pracująca w naszej parafii od 2000 roku. Z tej racji w najbliższą niedzielę, wraz z wprowadzeniem relikwii bł. Edmunda będziemy dziękować Bogu za dar powołania Siostry Alojzy. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.