Dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane zostaje odwołana z dniem 1 czerwca 2020 r. przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Oznacza to, że powraca obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej i świątecznej w kościele. Praktycznie ten obowiązek zaistnieje już w najbliższą niedzielę 7 czerwca.