• Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
  przypada w najbliższą niedzielę.
   
 • Zachęcamy niezmiennie do śpiewania „majówek”
  w rodzinach. Niech to nabożeństwo gromadzi na kilkanaście minut rodzinę na modlitwę. Dla dzieci będzie to najpiękniejsze świadectwo wiary przede wszystkim rodziców.
   
 • Majówka kolejarzy
  będzie w najbliższy czwartek o godz. 18.00 przy figurze Matki Bożej na terenie byłych koszar przy ul. Kościuszki. Zapraszamy do udziału wszystką brać kolejarską a także ich rodziny.
   
 • Kolejny raz przypominamy. Sakrament Chrztu jest udzielany
  w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14.00. Obecne rygory sanitarne nie przeszkadzają w udzielaniu tegoż sakramentu małym dzieciom. Wszelkie sprawy formalne można załatwić w kancelarii po telefonicznym ustaleniu terminu. Do kancelarii w najbliższym tygodniu telefonujemy w godz. 8.30 - 12.00 oraz od 13.00 -15.00.
   
 • Biuro Caritas
  wznawia swoją pracę i będzie już czynne od najbliższego poniedziałku w godz. 8.00 – 10.00. Interesanci muszą jednak zachować pewną dyscyplinę sanitarną i zastosować się do wymagań związanych z obsługą petentów.
   
 • Biorąc udział w nabożeństwach
  należy pamiętać o odległościach tak w zajmowanych ławkach jak i stojąc. Rodziny mogą siedzieć obok siebie, ale już inne osoby muszą się jeszcze dystansować.
   
 • Komunia przyjmowana „na rękę”
  jest praktykowana w liturgii. Wymaga ona jednak zachowania pewnych wymogów. Oto one: w dobie epidemii najpierw zsuwamy maseczkę tak aby odsłonić usta; wyciągamy obydwie dłonie ułożone jedna nad drugą – lewa na prawej; po otrzymaniu Najświętszej Postaci prawą dłonią bierzemy z szacunkiem Hostię i wkładamy do ust stojąc przy kapłanie; spoglądamy na lewą dłoń czy aby nie zostały jakieś partykuły (drobne cząsteczki) i w razie potrzeby je przyjmujemy; dopiero wtedy odchodzimy na swoje miejsce. Tak więc ten sposób wymaga pewnej uwagi i koncentracji. Zdarzyło się i tak, że ktoś nie zsunął maseczki tylko wsunął Najświętszą Hostię pod maseczkę od dołu tak, że kapłan nie mógł dostrzec czy Komunia została przyjęta czy tez nie – tego robić nie można. W naszym kościele wierni są wierni pięknej tradycji przyjmowania Komunii św. do ust, który to sposób w czasie epidemii jest najbezpieczniejszy. Pan Jezus nie zaraża a kapłani mają  zdezynfekowane ręce.
   
 • Okres Komunii Świętej
  wielkanocnej trwał będzie jeszcze przez dwa tygodnie. Przypominamy o tym obowiązku i stan epidemii nas w tym względzie nie zwalnia ponieważ można już skorzystać ze spowiedzi i przyjąć Komunię.
   
 • Dziękujemy za materialne wsparcie parafii:
  na konto wpłacono 1220 zł (8 osób), ofiary na tacę wyniosły 4494 zł, wpłaty w kancelarii 200 zł. Mamy nadzieję, że wkrótce wyrównamy wszelkie zobowiązania a poziom ofiar, który niewątpliwie jest związany z liczbą wiernych w kościele powróci do zwykłej normy.

 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
W OBECNYCH WARUNKACH
Sposób korzystania ze spowiedzi:

- przy wszystkich konfesjonałach (7) ustawiamy się po jednej osobie z każdej strony i czekamy na spowiednika

- używamy maseczek ochronnych

- po wyspowiadaniu dwóch osób kapłan opuszcza konfesjonał celem dezynfekcji

- w jednej z podanych poniżej godzin możemy wyspowiadać 14 osób 

Spowiadamy:

- dni powszednie: godz. 6.30; 7.30; 8.00; 15.00 (po Koronce) i 18.00.

- niedziele: podczas każdej mszy