• Pierwszy czwartek
  miesiąca przypada w tym tygodniu. Adoracja wynagradzające za grzechy wątpienia w Opatrzność Bożą rozpocznie się po wieczornej Mszy św..
   
 • Nabożeństwa majowe
  odprawiane są w dni powszednie o godz. 18.30 zaś w niedziele o godz. 18.00. Niestety w kościele może wziąć udział tylko 35 osób.
   
 • Zachęcamy do odprawiania „majówek”
  w gronie rodzinnym. Schemat takiego nabożeństwa można  zaczerpnąć z „Rytuału Rodzinnego” lub stosować schemat z nabożeństw w kościele. 
   
 • Tradycyjne nabożeństwa
  przy krzyżach przydrożnych i kapliczkach gromadzą najwyżej kilka czy kilkanaście osób. Można je organizować zachowując zasady bezpieczeństwa – maseczki i odległości.
   
 • Msza Św. za śp. Ks. Prałata Stanisława Fiołka 
  z racji imienin zostanie odprawiona w piątek 8 maja o godz. 18.00. Zapraszamy do modlitwy za byłego proboszcza naszej parafii.
   
 • Nadal obowiązują nas limity osób
  podczas nabożeństw. Bardzo prosimy o stosowanie się do tych wymogów. Do kościoła najpierw wchodzą osoby, które zamówiły intencje mszalną, osoby korzystające ze spowiedzi i dopiero pozostali do liczby 35 osób. Pozostali musza pozostać na zewnątrz zachowując znane względy bezpieczeństwa.
   
 • Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
  wspierających parafię. Na konto wpłynęło w ostatnim tygodniu 3500 zł (24 osoby wpłaciły) zaś zebrane ofiary i wpłaty w kancelarii przyniosły dochód w kwocie 3434 zł. Za pamięć i życzliwość wobec parafii w tym trudnym czasie składamy staropolskie Bóg zapłać. 
   
 • Podziękowanie składamy
  osobie (osobom), które bezimiennie przekazały środki dezynfekcyjne dla parafii.
   
 • Powracamy do sposobu
  prowadzenia „Godziny Miłosierdzia” codziennie o godz. 15.00. Prowadzące osoby prosimy o kontakt.
   
 • „Róże różańcowe” prosimy
  o wzajemną wymianę tajemnic, gdyż jeszcze w tym miesiącu nie będzie nabożeństwa dla Róż.

 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
W OBECNYCH WARUNKACH

Sposób korzystania ze spowiedzi:

- przy wszystkich konfesjonałach (7) ustawiamy się po jednej osobie z każdej strony i czekamy na spowiednika

- używamy maseczek ochronnych

- po wyspowiadaniu dwóch osób kapłan opuszcza konfesjonał celem dezynfekcji

- w jednej z podanych poniżej godzin możemy wyspowiadać 14 osób 

Spowiadamy:

- dni powszednie: godz. 6.30; 7.30; 8.00; 15.00 i 18.00.

- niedziele: podczas każdej mszy