• Niedziela Miłosierdzia Bożego
  jest świętem patronalnym Caritas. Przy tej okazji kierujemy wdzięczność wobec wszystkich Pań z naszego Caritasu za pełną poświęcenia pracę na rzecz ubogich i potrzebujących z naszej parafii. Dzisiaj rozpoczyna się również Tydzień Miłosierdzia w którym będziemy w sposób szczególny pamiętać o potrzebujących pomocy w czasie trwającej epidemii jak w modlitwie wypraszać będziemy potrzebne łaski na ten trudny czas. 
   
 • Nowe zarządzenia władz państwowych obowiązujące od 20 kwietnia
  rozluźniają nieco rygor zgromadzeń. W kościołach będzie mogło uczestniczyć w nabożeństwie tyle osób ile wypada z przelicznika 1 osoba na 15 m. kw., co w naszych warunkach pozwala na uczestnictwo 35 osobom. Pierwszeństwo będą miały osoby które zamówiły intencje mszalną. Przychodząc do kościoła należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Stosujemy obowiązkowo maseczki i odległości w zajmowanych miejscach; osoby z jakąkolwiek infekcją nie powinny przychodzić do kościoła. Tak więc od najbliższego poniedziałku we mszach może uczestniczyć 35 osób.
   
 • Korzystanie z sakramentu pokuty
  nadal jest mocno ograniczone ze względów epidemicznych. W niebezpieczeństwie śmierci posługujemy bez żadnych ograniczeń. W przypadku pogrzebu osoby z naszej parafii, możliwa jest spowiedź członków rodziny po ustaleniu czasu i miejsca; podobnie w przypadku spowiedzi narzeczonych przed ślubem.
   
 • W ostatnim tygodniu na konto parafii
  wpłynęły ofiary od 53 osób na łączną kwotę 5115 zł. Pozostałe ofiary wpłacane w kancelarii lub do koszyczka przyniosły kwotę 1770 zł. Dziękujemy za pamięć o potrzebach materialnych parafii. Pomimo rozluźnienia rygorów epidemicznych nadal liczba wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach będzie raczej niewielka na poziomie ok. 7% tych, którzy uczestniczyli w niedzielnych nabożeństwach przed epidemią czyli od 8 marca. W związku z tym nie będzie też ofiar na dotychczasowym poziomie.
   
 • Termin Pierwszej Komunii
  prawdopodobnie zostanie przesunięty z powodu epidemii. Nowy termin podamy dopiero po przyszłych decyzjach rządu i władz diecezjalnych.
   
 • Narzeczonych,
  którzy zaplanowali ślub w najbliższych tygodniach czy miesiącach a są zmuszeni zmienić termin prosimy o kontakt telefoniczny z parafią. Wcześniej należy dobrze przemyśleć swoje plany i dostosować je do obecnej rzeczywistości.
   
 • Chrzty uroczyste
  odbywają się normalnie w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba udzielamy tego sakramentu w ustalonym terminie.
   
 • Transmisje radiowe, telewizyjne czy internetowe
  są ważną pomocą w przezywaniu zwłaszcza niedzielnej Eucharystii. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Kolejny raz apelujemy o pomoc osobom starszym i samotnym w korzystaniu z tych transmisji. Z kościoła św. Jadwigi w Dębicy transmitujemy wszystkie nabożeństwa tak w niedziele jak i w dni powszednie o zwykłych godzinach. Ponadto codziennie jest przekazywana Godzina Miłosierdzia – 15.00 oraz różaniec kapłański – godz. 20.30. Zachęcamy do korzystania z parafialnych transmisji.
   
 • Internetowe spotkania dla członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
  uruchamiamy wobec przedłużającej się epidemii. Spotkania te są ważnym elementem wsparcia dla wielu osób uzależnionych, a przedłużające się rygory sanitarne nie pozwalają na bezpośrednie spotkania. Spotkania będą w każdy poniedziałek o godz. 16.00 – prowadzić je będzie S. Justyna, która również udostępnia udział w tychże spotkaniach. Wszystkich członków KWC prosimy o kontakt w tejże sprawie ze S. Justyną Papież.SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W OBECNYCH WARUNKACH

FARA DĘBICKA - wersja do druku