FARA DĘBICKA - wersja do druku

 

 • Nowe zarządzenie władz państwowych ograniczyło liczbę
  uczestniczących w Mszach Świętych do pięciu osób tak w dni powszednie jak i w niedziele. Musimy zastosować się do tego wymogu. Dlatego prosimy, aby na Mszę św. przychodziły tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną. Pamiętajmy, że o godz. 6.00 - są zwykle dwie intencje, o godz. 7.00 – cztery intencje, o godz. 8.00 - dwie lub trzy jeżeli jest pogrzeb, o godz. 18.00 - jedna intencja. W środy i piątki są tzw. intencje zbiorowe a więc kilka. Tak więc najlepiej jeżeli w związku z zamówioną Mszą Św. przyjdzie z danej rodziny tylko jedna lub dwie osoby. Jeżeli  się nie zmieszczą w wymaganej liczbie będą musiały wrócić do domu.
   
 • W ciągu dnia kościół jest otwarty i trwa „wieczysta adoracja”.
  Prosimy, aby wewnątrz kościoła nie było więcej niż pięć osób. Praktycznie; jeżeli wchodzimy i widzimy, że w kościele jest już pięć osób przyklękamy, krótka modlitwa i się wycofujemy.
   
 • Wybierając się do kościoła
  zwróćmy uwagę na nasze samopoczucie, zdezynfekujmy ręce, włóżmy rękawiczki i zachowajmy właściwą odległość.
   
 • Z nabożeństwami „przenieśliśmy”
  się na czas epidemii do internetu. Ponieważ pojawiło się wiele niewłaściwych określeń takich jak uczestnictwo, włączanie się, udział we Mszy św. – wyjaśniam: jakakolwiek transmisja Mszy nie jest uczestnictwem, ale pomocą w przeżywaniu modlitwy Kościoła, którą z racji obiektywnych prowadzimy w domach. Kiedy minie epidemia wracamy do kościoła i nie możemy tłumaczyć sobie, że skoro podczas epidemii korzystaliśmy z transmisji to możemy to również nadal praktykować.

 • Nie ma możliwości spowiedzi w obecnym okresie
  ze względu na wymagane zachowania związane z obroną przed wirusem. Biskup tarnowski w swoim dekrecie zwraca uwagę na akt żalu doskonałego. W obecnej sytuacji można go uczynić jeżeli ktoś potrafi za pobudek prawdziwej miłości do Boga podjąć ten akt. Taki akt można uczynić w sytuacji zagrożenie życia lub niemożności skorzystania ze sakramentalnej spowiedzi. Obecnie występuje ta niemożność i dlatego można skorzystać z aktu żalu doskonałego. Katechizm Kościoła Katolickiego daje wyjaśnienie pod numerem 1822.  
   
 • Spowiadamy jak i udzielamy wiatyku,
  tylko tym osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie śmierci. Wtedy bezwarunkowo idziemy z posługą nawet narażając swoje zdrowie czy życie. Nie będzie odwiedzin chorych, do których idziemy z racji pierwszego piątku czy świąt aż do odwołania.
   
 • Pierwszy czwartek, piątek i sobota
  przypadają w tym tygodniu. Starajmy się przeżyć te dni w łączności z naszą parafia. Wszystkie nabożeństwa są przekazywane przez Internet. Chorych w tym miesiącu nie odwiedzamy z posługą sakramentalną.
   
 • Niedziela Palmowa
  przypada już za tydzień. Z racji ograniczeń epidemicznych pozostajemy w domach, ale prosimy o włączenie się w parafialne nabożeństwa poprzez przekaz internetowy. Poświęcenie palm będzie o godz. 10.30.

 • Zgodnie z zarządzeniem biskupa tarnowskiego
  nie będzie w tym roku rekolekcji wiekopostnych. Kiedy minie epidemia takie rekolekcje się odbędą.
   
 • Paschaliki i baranki
  wielkanocne można otrzymać przy kiosku na dziedzińcu kościoła w niedzielę do godz. 13.00. należy mieć przygotowaną ofiarę tak aby nie trzeba było wydawać. Oczekiwana ofiara na Caritas: paschaliki małe 6 zł, duże 12 zł, baranki małe 6 zł, duże 10 zł.
   
 • Transmisje internetowe z Kościoła Św. Jadwigi
  w Dębicy obejmują wszystkie obecnie prowadzone nabożeństwa: msze codzienne i niedzielne; Godzina Miłosierdzia, Droga Krzyżowa w piątek o 15.00, codzienny Różaniec o 20.30 – wszystkie te nabożeństwa są prowadzone przez kapłanów bez udziału wiernych. Zachęcamy do uruchomienia zwłaszcza osobom starszym taką możliwość łączności z parafią. Link do transmisji podany jest na stronie internetowej parafii.
   
 • Za wszelkie ofiary składane na konto parafii
  dziękujemy, gdyż jak zauważyliście nie ma składek podczas niedzielnych mszy z powodu nieobecności wiernych. Tak jak w każdej instytucji zaczyna brakować środków na funkcjonowanie parafii.
   
 • Dzień skupienia dla narzeczonych
  w pierwszą niedzielę kwietnia jest odwołany z powodu epidemii. Zainteresowani niech się nie martwią gdyż proboszczowie są zobowiązani do uwzględnienia obecnej sytuacji i „podarowania” tego wymogu.

 

FARA DĘBICKA - wersja do druku