• Rocznicę poświęcenia naszego kościoła
  przeżywamy w dzisiejszą niedzielę. W tym roku mija 461 lat od rozpoczęcia w roku 1558 budowy naszego kościoła, która zakończyła się konsekracją w 1650 roku. Dziękujemy Bogu za dar tej świątyni i za pokolenia, które w tym miejscu uświęcały swoje życie.  Równocześnie składamy podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają utrzymanie naszej świątyni.
   
 • Ostatnie Nabożeństwo Różańcowe
  będzie w czwartek 31 października o godz. 17.15.
   
 • Dębicki Pochód Świętych
  jest wyrazem chrześcijańskiego spojrzenia na wieczność i okazją do przypomnienia wezwania do życia dobrego i świętego. Pochód odbędzie się w przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych czyli w czwartek 31 października i rozpocznie się o godz. 16.00 nabożeństwem w kościele Św. Jadwigi po czym ulicami Cmentarną, Rzeszowską, Rynkiem, Krakowską uczestnicy przebrani za świętych przejdą do kościoła Sióstr Służebniczek przy ul. Krakowskiej gdzie na zakończenie będzie celebrowana Eucharystia.
   
 • Uroczystość Wszystkich Świętych
  przypada w piątek 1 listopada. Kościół Katolicki wspomina w tym dniu ludzi, którzy osiągnęli niebo. Ten dzień ma nam uzmysłowić cel naszej wędrówki ziemskiej a także ożywić  więź z tymi, którzy odeszli do radości nieba. Msze św. będą o godz. 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. O godzinie 14.00 zostanie odprawiona Msza św. na Starym Cmentarzu, po której, alejkami cmentarza wyruszy procesja z modlitwą różańcową i liturgią przeznaczoną na ten dzień. Zapraszamy do katolickiego sposobu przeżywania treści tego dnia. Nabożeństwa na wszystkich dębickich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych rozpoczynają się o godz.  14.00.
   
 • Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy
  przeprowadzi w dniu 1 listopada kwestę po hasłem „Wdzięczność i Pamięć”, z której dochód przeznaczony jest w całości na renowację najstarszej nekropolii w Dębicy.
   
 • Alumni Seminarium Duchownego
  w Tarnowie kwestować będą 1 listopada na dębickich cmentarzach oprócz Starego Cmentarza na rzecz Seminarium Duchownego w Tarnowie.
   
 • Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny
  przypada w sobotę 2 listopada. W tym dniu modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych . Msze św. będą celebrowane o godz. 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 16.00; 18.00. O godz. 9.00 msza św. będzie ofiarowana za zmarłych proboszczów Parafii Św. Jadwigi.
   
 • Różaniec za zmarłych w sobotę 2 listopada
  rozpocznie się o godz. 17.00, zaś o godz. 17.30 odbędą tzw. „wypominki partyzanckie”.
   
 •  „Zaduszki z Janem Pawłem II”
  odbędą się 2 listopada o godz. 18.45 przy pomniku papieża na Placu Solidarności. Zapraszamy do udziału wszystkich dębiczan i zabieramy ze sobą białe lampiony, które pozostawimy przy pomniku jako wyraz naszej więzi ze świętym Janem Pawłem II. 
   
 • Różaniec za zmarłych
 • w listopadzie będzie codziennie w dni powszednie  o godz. 17.15. Zapraszamy do modlitwy za zmarłych wszystkich parafian.
   
 • Odpust zupełny za zmarłych
  można uzyskać spełniając następujące warunki: brak przywiązania do grzechu; stan łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii św.; odmówienie modlitwy (jakiejkolwiek) w intencjach Ojca Świętego; wykonanie czynności związanych z danym odpustem. Czynnościami w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny są – nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę. Czynnościami w dniach 1-8 listopada są nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych. Po jednej Komunii św. można zyskać tylko jeden odpust w intencji jednej zmarłej osoby. Tak więc, praktycznie jednego dnia można zyskać jeden odpust. Można też i drugi, ale trzeba przystąpić drugi raz do Komunii św. i to podczas mszy św.. Odnówmy naszą wiarę w odpusty i zyskujmy je dla dobra bliskich zmarłych, którym z pewnością wiele zawdzięczamy.
   
 • Pierwszy, piątek i sobota przypadają w tym tygodniu.
   
 •  „Męski Różaniec”
  tym razem w Dębicy w niedzielę 3 listopada. Wyjście z Parafii NSPJ Dębica – Latoszyn o godz. 15.00 zaś zakończenie Mszą św. w Kościele Św. Jadwigi w Dębicy o godz. 17.00. Zapraszamy do udziału wszystkich mężczyzn a ta modlitwa niech będzie świadectwem wiary tak bardzo potrzebnym w dzisiejszych czasach.
   
 • Do chorych kapłani
  udadzą się z posługą sakramentalną w sobotę 2 listopada od godz. 8.30. Zmiana terminu związana jest z przypadającą w piątek Uroczystością Wszystkich Świętych. 
   
 • Nabożeństwo dla Róż Żywego Różańca
  będzie w niedzielę 3 listopada o godz. 16.00.  Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych z Róż Różańcowych.
   
 • Komisyjne oględziny
  grobów odbywające się w pierwsze wtorki miesiąca, ze względu na czas zimowy zostają zawieszone do początku kwietnia 2018.
   
 • Uwaga rodziny osób słabo słyszących!
  Ogromnym problemem tak dla osoby słabo słyszącej jak i dla spowiednika jest korzystanie ze sakramentu pokuty. Niestety, wiele osób słabo słyszących korzysta ze spowiedzi przy zwykłym konfesjonale. Rodzi to niemożliwość zachowania tajemnicy spowiedzi jak i ogromny dyskomfort penitenta, stojących w pobliżu wiernych oraz spowiednika. Prosimy członków rodzin tychże osób o uświadomienie im konieczności skorzystania ze spowiedzi w zakrystii – niestety ze względu na brak miejsca nie możemy zainstalować konfesjonału odizolowanego akustycznie. Praktycznie powinno to wyglądać tak: osoba słabo słysząca podchodzi do konfesjonału od przodu i prosi o spowiedź w zakrystii. Kapłan opuszcza konfesjonał i udaje się z tą osobą do zakrystii, by tam taka osoba mogła się spokojnie i godnie wyspowiadać. Rozumiemy pewne opory, ale nie ma innego lepszego rozwiązania takiej sytuacji jak to, które proponujemy.
   
 • Rozpoczęła się katechizacja przedmałżeńska
  czyli tzw. kurs. Można jeszcze skorzystać z tej edycji pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich pozostałych wykładach. W  obecnej edycji większość spotkań będzie prowadzona przez pary małżeńskie. Najbliższe spotkanie będzie sobotę 9 listopada o godz. 18.00 w Domu Św. Jadwigi. Ukończenie katechizacji jest wymogiem przy zawieraniu sakramentalnego związku małżeńskiego. Prosimy młodzież o skorzystanie z tej formy przygotowania do małżeństwa.
   
 • Msza święta dla niewidomych
  i niedowidzących będzie odprawiona w niedziele 3 listopada o godz. 10.30 w kościele Ducha Świętego w Dębicy.