• Wizytacja kanoniczna naszej Parafii
  rozpoczyna się w sobotę 23 marca a zakończy w niedziele 24 marca. Program spotkań Biskupa jest podany. Prosimy o udział w tychże spotkaniach wszystkich przynależących do danej grupy. Zapraszamy do udziału wszystkich parafian w niedzielnych mszach – z pełnym udziałem. W codziennej modlitwie polecajmy przebieg wizytacji, wszystkich, którzy się trudzą nad jej organizacją a także osobę Biskupa Tarnowskiego.
   
 • Witraże po renowacji powróciły
  do okien kościoła. Prace renowacyjne przywróciły blask a także odpowiednią sztywność witrażom i jak oceniamy będą spełniały swoją rolę przez długie lata. Czeka nas jeszcze odbiór konserwatorski, który powinien być pozytywny, gdyż wszystkie prace były wykonane zgodnie z programem zatwierdzonym przez konserwatora wojewódzkiego oraz przez uprawnione do tego osoby. Składka inwestycyjna „witraże” przeprowadzona w ubiegłą niedzielę przyniosła kwotę 23240 zł (72 koperty – 8500; składka – 13290; w kancelarii – 400; wpłaty na konto – 1050). Z wszelkie ofiary bardzo dziękujemy i czeka nas jeszcze jedna składka na ten cel w kwietniu.
   
 • Spotkanie duszpasterskiej grupy dzieci niepełnosprawnych
  będzie w poniedziałek 18 marca o godz. 15.30 – w kościele, zaś o godz. 16.15 spotkanie integracyjne w sali gimnastycznej MG1. Zapraszamy także do udziału w specjalnym spotkaniu z Biskupem Andrzejem w ramach wizytacji Parafii Św. Jadwigi w sobotę 23 marca o godz. 11.55 (w kościele). Liczymy na obecność wszystkich uczestników spotkań a więc dzieci, ich rodziców i opiekunów.   
   
 • „Kościół dla zabieganych” – zapraszamy
  na kolejne spotkanie adoracyjne 21 marca wyjątkowo o godz. 19.30 Tematem przewodnim marcowego spotkania będzie duchowe przygotowanie do przeżycia Triduum Paschalnego. „Triduum bez tajemnic”. W programie adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja, możliwość spowiedzi i spotkanie dyskusyjne w salce. Zapraszamy wszystkich chętnych.
   
 • Spotkanie Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”
  będzie we wtorek 19 marca o godz. 18.00 w Parafii Miłosierdzia Bożego.

 

Program Wizytacji Kanonicznej
w Parafii św. Jadwigi w Dębicy 23-24.03.2019 r.

 Sobota 23.03.2019 r.

godz. 10.50  -  Przybycie Ks. Biskupa do kościoła i rozpoczęcie  wizytacji

godz.11.05  -  Odwiedziny chorych.

godz. 11.30  -  Odwiedziny rodziny wielodzietnej.

godz. 11.55 - Spotkanie ze Wspólnotą Dzieci Niepełnosprawnych  i ze Stowarzyszeniem

                        Rodziców i Dzieci Niepełnosprawnych ( kościół )

godz. 12.20  -  Spotkanie z DSM-em, Grupą Misyjną, ze Świetlicą Caritas „Nazaret”,

                          ze służbą liturgiczną  (sala)

godz. 13.45  -  Spotkanie z kapłanami.

godz. 15.15  -  Spotkanie z modlitewnymi grupami: Rycerstwa  Niepokalanej, Straży

                          Honorowej NSPJ, Grupa Intronizacji NSPJ, III Zakon św. Franciszka,

                          Towarzystwem Przyjaciół WSD, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich,

                          Duszpasterska Grupą Kolejarzy ( kaplica Domu Św. Jadwigi)

godz. 15.45 -  Spotkanie z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, Ruchem Światło – Życie: Kręgi  Rodzin,

                           Odnowa w Duchu Św. „Nadzieja” (kaplica )

godz. 16.15 -  Spotkanie, z Poradnią Rodzinną, Specjalistyczną Poradnią    „Arka”

                         (kaplica - poradnie), Caritas parafialna (sala I )

godz. 16.45 -  Spotkanie z Duszpasterską Radą Parafialną (kaplica)

godz. 17.15 -  Spotkanie z katechetami  (świecka katechetka, siostry zakonne i księża)

godz. 18.00 - Uroczyste wprowadzenie Ks. Bpa do kościoła,  powitanie i Msza św. na rozpoczęcie Wizytacji z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

 

Niedziela 24.03.2019

godz.    6.00 - Msza św. parafialna dla wszystkich

godz.   7.30  - Msza św. z udziałem Róż Żywego Różańca, ludzi podeszłego wieku, 

                       emerytów, rencistów, chorych.  

godz.   9.00 - Msza św. dla młodzieży - spotkanie z młodzieżą szkolną i poza szkolną.

godz. 10.30 - Msza św. parafialna dla wszystkich. 

godz. 12.00 - Msza św. dla małżeństw i rodzin z niemowlętami, z dziećmi przedszkolnymi,             dziećmi szkolnymi ze specjalnym dla nich błogosławieństwem

godz. 14.00 - Msza św. parafialna dla wszystkich

godz. 15.10 - Dom Generalny Służebniczek Dębickich

godz. 16.00 - Gorzkie Żale

godz. 17.00 - Msza św.  parafialna dla wszystkich. Zakończenie Wizytacji             

 


 Komunikat Burmistrza Miasta Dębicy

Burmistrz Miasta Dębicy informuje, że w związku ze zdarzeniami o charakterze klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w dniach 9-11 marca na terenie Dębicy, poszkodowani, którzy ucierpieli w wyniku silnie wiejącego wiatru, mogą starać się o odszkodowania. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zasiłki przyznawane będą osobom uznanym przez komisję powołaną zarządzeniem burmistrza za poszkodowane przez żywioł. W sprawie pomocy, jej firm oraz wysokości, osoby poszkodowane mogą zwracać się do MOPS-u.