• Spotkanie dla rodziców lektorów
  Parafii Św. Jadwigi będzie w najbliższy wtorek o godz. 19.00 w Domu Św. Jadwigi. Bardzo prosimy o przybycie przynajmniej jednego rodzica, gdyż omawiane będą ważne sprawy związane z posługą lektora w kontekście nadchodzącej wizytacji naszej parafii.
   
 • Pierwszy czwartek
  przypada w tym tygodniu. Adoracja wynagradzająca będzie bezpośrednio po wieczornej mszy św.
   
 • Podziękowanie składamy tym członkom Róż Żywego Różańca,
  którzy podjęli w styczniu codzienną adorację Najświętszego Sakramentu z racji wystawienia w głównym ołtarzu. Obok pięknego czasu na osobistą modlitwę wypełniliście posługę „straży” Najświętszego Sakramentu. Codzienną adorację Najświętszego Sakramentu w wielu parafiach podejmują również Róże Różańcowe. Dlatego począwszy od lutego prosimy o obecność adoracyjną poszczególne Róże Różańcowe. Stosowne grafiki przekazane Różom, będą pomocą w prowadzeniu takiej adoracji. 
   
 • Przypominamy, że w ramach Adoracji Wieczystej
  Najświętszy Sakrament jest wystawiony do publicznej adoracji codziennie  od godz. 8.30 do 18.30 z wyjątkami na święta czy inne uroczystości. Praktyka ta związana jest z umożliwieniem wiernym osobistej modlitwy wobec Najświętszego Sakramentu połączonej z uwielbieniem Boga. Ponadto jest to doskonała okazja do pogłębianie swojej wiary przez modlitwę. W codziennym pędzie zatrzymajmy się przy kościele i wejdźmy w ciszę świątyni by w ciszy modlitwy przemyśleć być może jakiś trudny problem naszego życia. To pomaga! Zachęcamy i zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu każdego dnia.
   
 • Składka inwestycyjna „witraże”
  zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę. Witraże są obecnie poddawane kompleksowej renowacji. W tym tygodniu proboszcz złoży wizytę w Zakładzie Witraży „Żeleński” w Krakowie celem zapoznania się z przebiegiem prac, terminem ich zakończenia oraz ustaleniem ostatecznej zapłaty za konserwację. Wstępne ustalenia wskazywały na zakończenie prac konserwacyjnych i montażu w oknach na miesiąc luty i być może ten termin zostanie dotrzymany. Za wszelką ofiarność na ten cel składamy staropolskie Bóg Zapłać. 
   
 • Dziękujemy troskliwym parafianom,
  którzy poświęcili kilka godzin wieczornych, by pomóc przy rozbieraniu i usuwaniu dekoracji świątecznych w naszym kościele. Konkretna pomoc zawsze w takich sytuacjach jest oczekiwana i czymś pozytywnym jest obecność parafian.
   
 • Światowy Dzień Chorego
  przypada w poniedziałek 11 lutego (wspomnienie Matki Bożej z Lourdes). Z tej racji – nieco wcześniej - zapraszamy wszystkich chorych, którzy mogą przybyć do kościoła na specjalne nabożeństwo o godz. 9.00. Będzie można skorzystać ze Sakramentu Pokuty (przed i w czasie mszy) oraz przyjąć sakrament Namaszczenia Chorych. Rodziny i przyjaciół chorych prosimy o pomoc w przywiezieniu tychże osób do kościoła i potrzebna w tym czasie opiekę.