• W przyszłą niedzielę rozpoczyna
  się w Kościele Katolickim nowy rok liturgiczny a  pierwszym jego okresem jest Adwent. Okres ten charakteryzuje się radosnym oczekiwaniem na pamiątkę narodzin Zbawiciela. Uzmysławia nam również adwent eschatologiczny czyli nasze oczekiwania na powtórne przyjście Pana.
   
 • Spotkanie Grupy Kolejarzy Dębickich
  z racji wspomnienia ich Patronki Św. Katarzyny Aleksandryjskiej (25.11) będzie w najbliższy czwartek 29 listopada. Rozpocznie się Mszą Św. w kościele Św. Jadwigi, po której będą wypominki i modlitwa za zmarłych kolejarzy. Zapraszamy wszystkich kolejarzy.
   
 • Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP
  rozpocznie się 29 listopada po wieczornej mszy.
   
 • Pierwsza sobota przypada w tym tygodniu.
  Nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca NMP będzie w sobotę o godz. 7.00; 8.00; 18.00.

 • Witraże zostały wyjęte
  ze demontowanych okien i zawiezione do pracowni „Żeleński” w Krakowie. Renowacja i dostosowanie do nowych ram okiennych potrwa 2-3 miesiące. Po oględzinach zakres prac konserwatorskich zostanie określony a także związane z tym koszty.
   
 • Przypominamy o potrzebie posiadania „karty grobu”
  jeżeli ktoś ma grób swoich bliskich na Starym Cmentarzu w Dębicy. Informacje o tym wymogu podawane są w różnej formie już od blisko dwunastu lat. Z końcem 2018 roku zamykamy inwentaryzację cmentarza, gdyż nie można ciągną jej bez końca. W tej sprawie zgłaszamy się do kancelarii Parafii Św. Jadwigi w Dębicy.

Komunikat Biskupa Tarnowskiego na temat posługi dziekana w dekanacie
(fragment)

Jeśli więc w parafiach dekanatu pojawiają się różnego rodzaju problemy duszpasterskie, administracyjne lub personalne, to w ich rozwiązywaniu potrzebna jest pewna gradacja. Pierwszą instancją, do której należy się odnieść w takich sytuacjach, jest właśnie urząd dziekana, a potem dopiero kuria diecezjalna, zaś w konieczności biskup. W tym kontekście pragnę również przypomnieć, że wszelkie skargi kierowane do którejkolwiek z tych instancji w formie listów, nabierają toku urzędowego jedynie, gdy są opatrzone podpisem i adresem nadawcy.

Ponadto na terenie dekanatu to dziekan reprezentuje biskupa diecezjalnego podczas różnego rodzaju rocznic, poświęceń, błogosławieństw czy okolicznościowych nabożeństw. Posługa biskupów jest wskazana w uzasadnionych sytuacjach. Wiele z tych zadań może być spełnianych przez Księdza Dziekana lub innych kapłanów pełniących różne urzędy w Kościele tarnowskim.

Należy również pamiętać, że biskup nie podejmie posługi na terenie parafii bez uzgodnienia tego wydarzenia z księdzem proboszczem. Dlatego też wierni świeccy, którzy pragną zaprosić biskupa na organizowaną przez nich uroczystość, powinni tę kwestię omówić najpierw z proboszczem, a następnie wraz z nim przedstawić tę sprawę dziekanowi. Jeśli wspólnie uznają, że obecność biskupa jest uzasadniona, to swoje zaproszenie powinni przedstawić w kurii diecezjalnej.

Zatem rozwiązywanie i podejmowanie wszelkich spraw rodzących się na polu życia danego dekanatu, należy rozpoczynać od osoby dziekana.