• Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego
  będzie w najbliższy czwartek o godz. 19.00. Tematem obrad będzie „Wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie”. Prosimy wszystkich członków do udziału w pracach Parafialnego Zespołu Synodalnego. Prosimy również parafian o nadsyłanie drogą mailową swoich uwag i propozycji w danym temacie. Prace synodalne będą o tyle skuteczne o ile wszyscy zaangażujemy się w dyskusję nad potrzebami duszpasterskimi w obecnym czasie.
   
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
  działa w naszej parafii od 1994 roku. Posiada osobowość prawną i formą aktywności katolików świeckich w tworzeniu właściwego spojrzenia na życie i zadania rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Niestety przeżywa, tak jak wiele wspólnot i grup, kryzys zaangażowania, czyli brakuje osób, które chciałyby dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Działalność SRK obejmuje różne dziedziny związane z formacją, edukacją, pomocą czy rozrywką. Parafialny Oddział SRK przy Parafii Św. Jadwigi jest bardzo zaangażowany w organizację imprezy rekreacyjnej pod nazwą „Festyn Parafialny” adresowaną właśnie do rodzin. Niestety czas robi swoje i wielu członków stało się na przestrzeni minionych lat seniorami, którym siły już nie pozwalają na zaangażowanie przy organizacji tego festynu. Kierujemy wiec zaproszenie do wszystkich, którzy mają choć trochę duch społecznikowskiego, rozumieją wartość chrześcijańskiej rodziny  i potrafią ofiarować troszeczkę swojego czasu dla dobra innych. Prezesem Naszego Oddziały SRK jest Pan Marcin Grabowy zaś asystentem kościelnym Ks. Stanisław Ryz. Łatwy kontakt z tymi osobami pozwoli włączyć się w to pożyteczne stowarzyszenie. 

 • Ministranci i lektorzy
  (LSO – Liturgiczna Służba Ołtarza) są ważną grupą w każdej parafii, w tym tak dużej jak nasza. Obserwujemy, jakiś dystans wobec tej posługi liturgicznej objawiający się tym, że coraz mniejsza liczba chłopców podejmuje to wyzwanie a ci, którzy już są często są przemęczeni realizowaniem ustalonych grafików. Wszelkie zachęty i przypomnienia są mało skuteczne. Apelujemy do wszystkich parafian o wsparcie w tym temacie. Oczekujemy dobrej atmosfery wokół ministrantów i lektorów a także udzielanie im stosownej pomocy by mogli przyjęte obowiązki wypełnić. Księża opiekunowie – Ks. Stanisława ministranci, Ks. Rafał Lektorzy – są otwarci, pełni cierpliwości a także chętni do współpracy z rodzicami.
   
 • Rycerstwo Niepokalanej
  organizuje wyjazd do Tuchowa w dniu 2 października o godz. 13.00. Koszt wyjazdu 15 zł; zapisy w kancelarii lub tel. 14 6815970, 510556107.
   
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka
  udaje się autokarem, w dniach 29 i 30 września na Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Poznania. Celem pielgrzymki jest spotkanie w licznym gronie osób z całej Polski by szukać sposobów ratowania ludzi przed wszelkiego rodzaju uzależnieniami, a także co czynić by młode pokolenie nie wpadało w sidła uzależnienia.