• Rozpoczęły się prace przy wymianie okien i konserwacji
  zabytkowych witraży w kościele Św. Jadwigi w Dębicy. Dotychczasowe okna zostały wykonane w 1935 roku wraz z witrażami. Podczas wojny kilka z nich zostało zniszczonych stąd zaraz na jesieni 1945 roku Ks. Jan Zawada dokonał naprawy. W latach siedemdziesiątych dokonano niewielkiej renowacji i od tamtej pory przez ponad 40 lat służyły budynkowi kościoła. Zmiana okien została podyktowana koniecznością zdecydowanego poprawienia izolacyjności (dotychczas była to jedna szyba osadzona na kicie w profilu stalowym pełnym – teraz będzie rama aluminiowa, wielokomorowa z trzema szybami i dwiema komorami izolacyjnymi) oraz potrzebą konserwacji zabytkowych witraży (poluzowane obejmy ołowiane, wybrzuszenia, pęknięcia szyb). Pierwsza próba  wyjęcia witraży (miniony piątek) zakończyła się niepowodzeniem, gdyż okazało się, że można to wykonać dopiero po zdemontowaniu całego okna. Zmienia to dotychczasową koncepcję robót i dopóki nie będzie nowych okien to witraże muszą pozostać w dotychczasowych ramach. Prace potrwają do połowy października. Program konserwacji, zatwierdzony przez konserwatora wojewódzkiego i władze diecezjalne opracowała Pracownia Witraży „Żeleński” z Krakowa, która wykonała te witraże w 1935 roku. Koszt wymiany i konserwacji będzie znaczny (podany zostanie po finalnych pertraktacjach), gdyż tego rodzaju prace są raczej kosztowne. Mamy nadzieję, że ta poważna inwestycja pozwoli cieszyć się następnym pokoleniom pięknem witraży a wiernym przysporzy ciepła w zimie i chłodu w lecie.
   
 • Konsultacje związane z wymianą okien i konserwacją
  witraży trwały ponad rok i dostarczyły wielu ciekawych odkryć. Przykładowo – przedostatni witraż (szóste okno licząc od prezbiterium) jak podają opracowania ma przedstawiać św. Kazimierza a tymczasem przedstawia on św. Zytę gdyż fundatorkami były panie ze Stowarzyszenia Św. Zyty istniejącego w naszej parafii przed wojną, co potwierdzają odkryte dokumenty.
   
 • Podziękowanie składamy Firmie PESSAM
  za błyskawiczne wypożyczenie i ustawienie rusztowania, koniecznego do rozpoczęcia prac renowacyjnych.  
   
 • Odpust ku czci Świętej Kingi w Starym Sączu
  przypada w najbliższy wtorek. Jest to zarazem uroczystość patronalna miasta.

XXXVI Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę

„Kim On właściwie jest?”

Weź udział w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę  w Grupie 11 Świętej Jadwigi. Pielgrzymka dostarcza wiele przeżyć tak natury duchowej jak i ogólnoludzkiej. Zmęczysz trochę ciało lecz w zamian wzmocnisz ducha, który być może jest u ciebie bardzo słaby. Poznasz nowych i wartościowych ludzi, nauczysz się dzielenia z innymi a także poznasz swoje możliwości. A najważniejszym jest to, by znaleźć odpowiedź na pytanie powtarzane nieustannie od czasów Jezusa – Kim On właściwie jest?  Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafii.