• Światowy Dzień Chorego
  przypada w najbliższą niedzielę 11 lutego (wspomnienie Matki Bożej z Lourdes). Z tej racji zapraszamy wszystkich chorych, którzy mogą przybyć do kościoła na specjalne nabożeństwo o godz. 14.00. Będzie można skorzystać ze Sakramentu Pokuty (przed i w czasie mszy) oraz przyjąć sakrament Namaszczenia Chorych. Rodziny i przyjaciół chorych prosimy o pomoc w przywiezieniu tychże osób do kościoła i potrzebna w tym czasie opiekę.

 • Nabożeństwo czterdziestogodzinne
  rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Po każdej mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja wynagradzająca. Chciejmy w ten sposób przygotować się do dobrego przeżycia Wielkiego Postu.

 • Podziękowanie składamy tym członkom Róż Żywego Różańca,
  którzy podjęli w styczniu codzienną adorację Najświętszego Sakramentu z racji wystawienia w głównym ołtarzu. Obok pięknego czasu na osobistą modlitwę wypełniliście posługę „straży” Najświętszego Sakramentu. Przy tej okazji może czymś dobrym byłoby codzienne adoracja Róż Żywego Różańca w godzinach wczesno popołudniowych 12.30 – 14.30. Wszystkie Róże liczą ok. 500 osób i biorąc pod uwagę różne okoliczności życia, ktoś pracuje lub jest jakaś inna przeszkoda, to właściwie adoracja przypadłaby raz na rok. Raz w roku poświęcić dwie godziny na osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem – czy to jest dużo?

 • Przypominamy, że w ramach Adoracji Wieczystej
  Najświętszy Sakrament jest wystawiony do publicznej adoracji codziennie  od godz. 8.30 do 18.30 z wyjątkami na święta czy inne uroczystości. Praktyka ta związana jest z umożliwieniem wiernym osobistej modlitwy wobec Najświętszego Sakramentu połączonej z uwielbieniem Boga. Ponadto jest to doskonała okazja do pogłębianie swojej wiary przez modlitwę. W codziennym pędzie zatrzymajmy się przy kościele i wejdźmy w ciszę świątyni by w ciszy modlitwy przemyśleć być może jakiś trudny problem naszego życia. To pomaga! Zachęcamy i zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu każdego dnia.

 • Dziękujemy troskliwym parafianom,
  którzy poświęcili kilka godzin wieczornych, by pomóc przy rozbieraniu i usuwaniu dekoracji świątecznych w naszym kościele. Konkretna pomoc zawsze w takich sytuacjach jest oczekiwana i czymś pozytywnym jest obecność parafian.

 • WALENTYNKA DLA JEZUSA.
  10 lutego o 15.00 w kościele parafialnym w Pustkowie Osiedlu odbędzie się 5 edycja Walentynki dla Jezusa pod tytułem: WRUĆ – Wielkie Rzeczy Umiłowanym  Czyni… Bóg. Spotkanie zrzeszające od kilku lat w okolicach dnia św. Walentego młodych z diecezji ma w tym roku przybliżyć człowiekowi prawdę, że jeśli  tylko wierzy i otwiera się na działanie Bożej łaski, to Bóg jest w stanie w jego życiu uczynić rzeczy wielkie.  Na spotkanie zostali zaproszeni JE ks. bp Leszek Leszkiewicz, „Wyrwani z Niewoli” oraz zespół Kanaan z Limanowej. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie młodzież i młodych duchem z naszej parafii. Plakat opisujący wydarzenie znajduje się w naszej gablocie ogłoszeń.