• Trwa „Tydzień modlitw o jedność chrześcijan”,
  który zakończy się w czwartek 25 stycznia. Wobec trudnej sytuacji chrześcijan w wielu krajach świata, gdzie są nawet krwawo prześladowani musimy jeszcze bardziej czynić wysiłki na rzecz jedności. Kościół Chrystusowy nie może być podzielony, gdyż sam Mistrz przewidując ludzkie ambicje modlił się za swoich uczniów „by stanowili jedno”. W naszych postawach a także modlitwach pamiętajmy o o tej wielkiej ranie Kościoła.  

 • Spotkania opłatkowe
  w najbliższym tygodniu:
  Poradnia Rodzinna – poniedziałek godz. 19.00;
  Caritas – wtorek godz. 16.30;
  Rada Duszpasterska – czwartek godz. 19.00;
  Odnowa w Duchu Świętym – piątek godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 • Kończy się okres wizyt duszpasterskich
  we wtorek 30 stycznia. Po tej dacie jeżeli ktoś zapuka podając się za duszpasterza to będzie na pewno falsyfikat – zresztą wszyscy parafianie znają swoich duszpasterzy. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły przyjąć księdza w wyznaczonym terminie mogą to uczynić w piątek 26 stycznia od godz. 16.00 – trzeba tylko zgłosić telefonicznie w kancelarii swój zamiar przyjęcia kolędy podając adres.

 • Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce przypada w piątek 26 stycznia;
  Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – sobota 27 stycznia;
  Światowy Dzień Chorych na Trąd obchodzony jest w niedzielę 28 stycznia.