• Nowenna do Dzieciątka Jezus
  odprawiana jest na zakończenie rorat rano i wieczorem. Jest to modlitewna forma, uświęcona już długoletnią tradycją, przygotowania do obchodu pamiątki Narodzenia Chrystusa.

 •  Spowiedź święta adwentowa
  będzie w naszej parafii w piątek i sobotę w godz. 8.00-10.00; 10.30-12.00; 14.00-16.00; 16.30-18.00. Chciejmy skorzystać z tej okazji  przygotowania się do świąt. Prosimy nie odkładać spowiedzi na wigilię, która w tym roku przypada w niedzielę, gdyż  w tym dniu będzie już trudno skorzystać ze sakramentu pokuty.

 •  Z posługą sakramentalną do chorych
  księża udadzą się w piątek od godz. 7.45. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy nie są objęci pierwszopiątkową posługą, w kancelarii do czwartku włącznie.

 •  Zachęcamy do udziału w Roratach
  rano o godz. 6.00 i wieczorem o godz. 18.00 (szczególnie dla dzieci). Pomimo rozlicznych obowiązków, chciejmy również uznać, że naszym obowiązkiem wynikającym z wiary jest należyte przygotowanie się do przeżywania pamiątki Bożego Narodzenia. Roraty są właśnie takim przygotowaniem.   

 •  W związku z Wigilią
  przypadającą w najbliższą niedzielę będzie zmiana w celebracji mszy świętych. Nie będzie mszy o godz. 17.00 i 19.00! Ostatnia msza odprawiana w tym dniu będzie o godz. 14.00. Prosimy o uwzględnienie tej zmiany i zmienić swoje przyzwyczajenia, przychodząc na mszę o wcześniejszych godzinach.  

 •  Błogosławione opłatki wigilijne
  można otrzymać w naszym kościele. Podtrzymujmy starą tradycję zabierania opłatków na wigilię właśnie ze świątyni a nie z innych źródeł. Są one wyrazem łączności z całą wspólnotą wierzących  w Chrystusa.  Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na wynagrodzenia dla pracowników troszczących się o nasz kościół. Za wszelkie datki składamy podziękowanie.

 •  Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
  wspieramy nabywaniem świec wigilijnych, które staną na naszych stołach. Taka świeca przypomni nam o miłości okazanej nie tylko tym którzy są na bliscy lecz i tym, o których nic nie wiemy a potrzebują naszego wsparcia.

 •  Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
  Wokoło nas jest spora liczba ludzi być może, nie radzących sobie z potrzebami materialnymi. Spróbujmy pomóc tymże ludziom, aby te święta nie cierpieli niedostatku z powodu braku podstawowych artykułów. Zwróćmy również uwagę na ludzi samotnie mieszkających zwłaszcza w indywidualnych domach. Znacznie się oziębiło a osoby starsze często nie są w stanie ogrzać swoich domostw. Zwróćmy więc uwagę na takie osoby i zadziałajmy tak, aby nie doszło do jakiejś tragedii. Wbrew pozorom potrzebujących jest coraz więcej, gdyż realia życia zbyt trudne dla wielu mieszkańców naszego miasta.

 •  Przypominamy o Jubileuszach małżeńskich
  srebrnych i złotych, które pragniemy świętować w Niedzielę Świętej Rodziny tj. 31 grudnia. Jubilaci otrzymują okolicznościowy list od biskupa oraz błogosławieństwo. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii.

 •  Spotkanie uczniów klas siódmych
  przygotowujących się do bierzmowania będzie we wtorek 19 grudnia o godz. 18.00 – Roraty! Kandydaci przynoszą ze sobą indeksy.