• Rocznicę poświęcenia naszego kościoła
  przeżywamy w dzisiejszą niedzielę. W tym roku mija 459 lat od rozpoczęcia w roku 1558 budowy naszego kościoła, która zakończyła się konsekracją w 1650 roku. Dziękujemy Bogu za dar tej świątyni i za pokolenia, które w tym miejscu uświęcały swoje życie.  Równocześnie składamy podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają utrzymanie naszej świątyni.

 •  Uroczystość Wszystkich Świętych
  przypada w środę 1 listopada. Kościół Katolicki wspomina w tym dniu ludzi, którzy osiągnęli niebo. Ten dzień ma nam uzmysłowić cel naszej wędrówki ziemskiej a także ożywić  więź z tymi, którzy odeszli do radości nieba. Msze św. będą o godz. 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. O godzinie 14.00 zostanie odprawiona Msza św. na Starym Cmentarzu, po której, alejkami cmentarza wyruszy procesja z modlitwą różańcową i liturgią przeznaczoną na ten dzień. Zapraszamy do katolickiego sposobu przeżywania treści tego dnia. Nabożeństwa na wszystkich dębickich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych rozpoczynają się o godz.  14.00.
 • Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy
  przeprowadzi w dniu 1 i 2 listopada kwestę po hasłem „Wdzięczność i Pamięć”, z której dochód przeznaczony jest w całości na renowację najstarszej nekropolii w Dębicy.

 • Alumni Seminarium Duchownego
  w Tarnowie kwestować będą 1 listopada na dębickich cmentarzach oprócz Starego Cmentarza na rzecz Seminarium Duchownego w Tarnowie.

 • Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny
  przypada w czwartek 2 listopada. W tym dniu modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych . Msze św. będą celebrowane o godz. 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 16.00; 18.00. O godz. 9.00 msza św. będzie ofiarowana za zmarłych proboszczów Parafii Św. Jadwigi.

 • Różaniec za zmarłych w czwartek 2 listopada
  rozpocznie się o godz. 17.00, zaś o godz. 17.30 odbędą tzw. „wypominki partyzanckie”.

 • „Zaduszki z Janem Pawłem II”
  odbędą się 2 listopada o godz. 18.45 przy pomniku papieża na Placu Solidarności. Zapraszamy do udziału wszystkich dębiczan i zabieramy ze sobą białe lampiony, które pozostawimy przy pomniku jako wyraz naszej więzi ze świętym Janem Pawłem II.

 • Różaniec za zmarłych
  w listopadzie będzie codziennie w dni powszednie  o godz. 17.15. Zapraszamy do modlitwy za zmarłych wszystkich parafian.

 • Odpust zupełny za zmarłych
  można uzyskać spełniając następujące warunki: brak przywiązania do grzechu; stan łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii św.; odmówienie modlitwy (jakiejkolwiek) w intencjach Ojca Świętego; wykonanie czynności związanych z danym odpustem. Czynnościami w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny są – nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę. Czynnościami w dniach 1-8 listopada są nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych. Po jednej Komunii św. można zyskać tylko jeden odpust w intencji jednej zmarłej osoby. Tak więc, praktycznie jednego dnia można zyskać jeden odpust. Można też i drugi, ale trzeba przystąpić drugi raz do Komunii św. i to podczas mszy św.. Odnówmy naszą wiarę w odpusty i zyskujmy je dla dobra bliskich zmarłych, którym z pewnością wiele zawdzięczamy.

 • Pierwszy czwartek, piątek i sobota
  przypadają w tym tygodniu. Adoracja wynagradzająca Najświętszego Sakramentu w czwartek będzie bezpośrednio po wieczornej mszy. W piątek nabożeństwo ku czci NSPJ będzie o godz. 7.00; 8.00; 16.30 i 18.00. Spowiedź od godz.16.00. Nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca NMP będzie w sobotę o godz. 7.00; 8.00; 18.00.
 • Z posługą sakramentalną do chorych
  kapłani udadzą się w piątek od godz. 8.30. Jak zwykle można zgłaszać chorych, którzy chcą korzystać z takiej posługi.

 • Młodzież ze szkół średnich i gimnazjalnych studiującą i pracującą
  zapraszamy w pierwszy piątek (3 listopada) o godz. 19.30 na Eucharystię i adorację. Chcemy przez uwielbienie, modlitwę i śpiew wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Spotkanie zakończy się o 21.00.

 • Ostatnie zebranie dotychczasowej Rady Duszpasterskiej
  będzie w środę 8 listopada o godz. 19.00. Poświęcone ono będzie podsumowaniu kończącej się kadencji i podziękowaniu za współpracę. Serdecznie zapraszamy.

 • Ostatnie Nabożeństwo Różańcowe
  będzie we wtorek 31 października o godz. 17.15. zapraszamy zwalcza tych, którzy nie mieli jeszcze okazji uczestniczyć w tymże nabożeństwie.

 • Nabożeństwo dla Róż Żywego Różańca
  będzie w niedzielę 6 listopada o godz. 16.00.  Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych z Róż Różańcowych.

 • Komisyjne oględziny
  grobów odbywające się w pierwsze wtorki miesiąca, ze względu na czas zimowy zostają zawieszone do początku kwietnia 2018.

 • Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym,
  które nie uczęszczają do przedszkola, powinni zatroszczyć się o ich katechizację. Siostry Służebniczki chętnie obejmą katechizacją te dzieci, trzeba jedynie dokonać zgłoszenia w kancelarii parafii. Prosimy uczynić to już w najbliższym tygodniu.