• Sierpień to miesiąc trzeźwości. Rozpoczynamy go modlitwą o uproszenie trzeźwego życia dla mających problemy z alkoholem, dla rodzin obarczonych krzyżem alkoholizmu, dla młodzieży podatnej na modę picia przy każdej imprezie zwłaszcza podczas wakacji. Mumy zdawać sobie sprawę, że alkohol jest realnym zagrożeniem,  niewinnym z pozoru a tragicznym w skutkach. Może twoja trzeźwość czy abstynencja pomoże innym w  po-wstrzymaniu się od nadużywania alkoholu.

 

  • Wpis do „Księgi trzeźwościowej”  jest dużą pomocą w zachowaniu trzeźwości. Zachę-camy do korzystania z tej formy wzmacniania abstynenckich postanowień. Wpisu do księgi z odpowiednią formułą przyrzeczenia możemy dokonać w kancelarii naszej parafii lub w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.

 

  • Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca sierpnia przypadają w bieżącym tygodniu. W czwartek adoracja wynagradzająca za grzechy pijaństwa bezpośrednio po wieczornej mszy.  W piątek msze święte o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 7.00; 8.00; 16.30; 18.00. Spowiedź po południu od godz. 15.30. W sobotę msze święte ku czci Niepo-kalanego Serca NMP o godz. 7.00; 8.00 i 18.00. Z posługą do chorych kapłani udadzą się w piątek od godz.8.30.

 

  • Składka w najbliższą niedzielę przeznaczona będzie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie i w związku z tym składka inwestycyjna (w kopertach) zostanie przeprowadzona w niedzielę 15 sierpnia.

 

  • Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę przyjmowane są w kancelarii parafii. Pielgrzymka wyruszy z Tarnowa w dniu 17 sierpnia.

 

  • Apel o krew! Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Dębicy zwraca się z apelem o zwięk-szoną ofiarność w darze krwi. Obecnie występują niedobory krwi co stanowi zagrożenie dla życia chorych potrzebujących natychmiast krwi. Krew można oddać w Punkcie Krwio-dawstwa szpitala w Dębicy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 11.00. Wszystkich chętnych zapraszamy również w sobotę 7sierpnia w godz. 7.00 – 11.00.