• Ks. Andrzej Mirek
  w dniu 1.07.2010 r  otrzymał z rąk Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca nominację na proboszcza Parafii w Woli Przemykowskiej. Gratulujemy tego awansu i jednocześnie z troską pochylamy się nad trudnym zadaniem, którego podjął się Ks. Andrzej. Parafia ta została dwukrotnie zalana wodami podczas tegorocznej powodzi. Zalany kościół, plebania, budynki gospodarcze a nade wszystko domy mieszkalne wszystkich parafian, w większości starszych ludzi. W takiej sytuacji należy odbudowywać nie tylko strukturę materialną, lecz przede wszystkim nadzieję na dalsze godne życie. Polecamy w modlitwach osobę i zadanie, które stanęło przed Ks. Andrzejem. Ponieważ objęcie parafii przez nowego proboszcza musi nastąpić 10 lipca, dlatego już dzisiaj pożegnamy Ks. Andrzeja podczas Mszy św. o godz. 10.30. Zapraszamy do udziału w tej Eucharystii zaś ofiary złożone dzisiaj do puszek przeznaczamy na wsparcie pierwszych wysiłków przy koniecznych remontach kościoła i plebani. Prosimy o ofiarność zważywszy, że ta dotknięta powodzią parafia liczy ok. 700 osób.
   
 • Składka do puszek
  na rzecz sąsiednich parafii dotkniętych powodzią wyniosła  13935 zł. Za wszelkie ofiary dziękujemy.
   
 • Składka inwestycyjna
  zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę.     
   
 • W czasie wakacji
  nieczynne są: Poradnia ARKA, biblioteka, Świetlica Nazaret.