• Rocznicę poświęcenia naszego kościoła
  przeżywamy w dzisiejszą niedzielę. W tym roku mija 456 lat od rozpoczęcia budowy naszego kościoła, która zakończyła się konsekracją w 1650 roku. Dziękujemy Bogu za dar tej świątyni i za pokolenia, które w tym miejscu uświęcały swoje życie.  Równocześnie składamy podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają materialnie inwestycje prowadzone przy naszym kościele.
   
 • Uroczystość Wszystkich Świętych
  przypada w sobotę, listopada. Kościół Katolicki wspomina w tym dniu ludzi, którzy radują się oglądaniem Boga „twarzą w twarz”. Ten dzień ma nam uzmysłowić cel naszej wędrówki ziemskiej a także ożywić  więź z tymi, którzy odeszli do radości nieba. Msze św. będą o godz. 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. O godzinie 14.00 zostanie odprawiona Msza św. na Starym Cmentarzu, po której, alejkami cmentarza wyruszy procesja z modlitwą różańcową i liturgią przeznaczoną na ten dzień. Zapraszamy do katolickiego sposobu przeżywania treści tego dnia. Nabożeństwa na wszystkich dębickich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych rozpoczynają się o godz.  14.00.
 • Dzień Zaduszny
  przypada w niedzielę, 2 listopada. Wspominamy w tym dniu wszystkich wiernych zmarłych i modlimy się niosąc pomoc w ich oczekiwaniu na pełnię zabawienia. Wierni uczestniczą we mszach św. i ofiarują Komunię św. za zmarłych oraz uzyskują odpusty. Msze św. będą celebrowane tak jak w niedzielę. O godz. 9.00 będzie celebrowana Msza św. za zmarłych proboszczów naszej parafii. Bezpośrednio po zakończonej mszy o godz. 17.00 będą „wypominki partyzanckie”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy szczególnie kombatantów.  
   
 • „Zaduszki z Janem Pawłem II”  przy pomniku papieża na Placu Solidarności w Dębicy,
  w obecności relikwii błogosławionego odbędą się w niedzielę 2 listopada o godz. 18.00. W programie: refleksja poetycka w wykonaniu Młodzieżowej Grupy SAFO, modlitwa, pozostawienie światła pamięci i miłości. Organizatorzy Parafia Św. Jadwigi oraz MOK zapraszają wszystkich dębiczan do udziału w tym niezwykłym spotkaniu z bł. Janem Pawłem II. Prosimy o przyniesienie zniczy, które zapalone pozostawimy przy pomniku. W przypadku opadów deszczu „Zaduszki” odbędą się w kościele św. Jadwigi.
   
 • Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy
  przeprowadzi w dniu 1 i 2 listopada kwestę po hasłem „Wdzięczność i Pamięć”, z której dochód przeznaczony jest w całości na renowację najstarszej nekropolii Dębicy. Prosimy o ofiarność na ten cel. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom jeszcze raz składamy podziękowanie. Należy przypomnieć iż dzięki kwestom wykonano część alejek, odrestaurowano dwa anioły a ostatnio przepiękny nagrobek rodziny Weissów (po prawej stronie głównej alei).
   
 • Odpust zupełny za zmarłych
  można uzyskać spełniając następujące warunki: brak przywiązania do grzechu; stan łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii św.; odmówienie modlitwy (jakiejkolwiek) w intencjach Ojca Świętego; wykonanie czynności związanych z danym odpustem. Czynnościami w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny są – nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę. Czynnościami w dniach 1-8 listopada są nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych. Po jednej Komunii św. można zyskać tylko jeden odpust w intencji jednej zmarłej osoby. Tak więc, praktycznie jednego dnia można zyskać jeden odpust. Można też i drugi, ale trzeba przystąpić drugi raz do Komunii św. i to podczas mszy św.. Odnówmy naszą wiarę w odpusty i zyskujmy je dla dobra bliskich zmarłych, którym z pewnością wiele zawdzięczamy.
   
 • Alumni Seminarium Duchownego w Tarnowie
  kwestować będą 1 listopada na dębickich cmentarzach oprócz Starego Cmentarza na rzecz Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wesprzyjmy tę kwestę swoim groszem.
   
 • Ostatnie Nabożeństwo Różańcowe
  zostanie odprawione w piątek 31 października o godz. 18.30. 
   
 • Różaniec za zmarłych
  połączony z tzw. „wypominkami listopadowymi” będzie codziennie, oprócz niedziel o godz. 17.15. Zapraszamy do modlitwy wszystkich parafian. Wypominki całoroczne rozpoczną się w pierwszą niedzielę grudnia.
   
 • Nabożeństwo dla Róż Żywego Różańca
  będzie w niedzielę 2 listopada o godz. 16.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych z Róż Różańcowych.
   
 • Katechizacja przedmałżeńska (kurs)
  rozpoczęła się 25 listopada. Chętni mogą jeszcze dzisiaj (tj. niedziela 26.10.14) dokonać zapisu przychodząc na godz. 17.00. Zapraszamy!
   
 • Składamy podziękowanie
  Państwu Grażynie i Lucjanowi Czaplom za ofiarowane kwiaty do przyozdobienia ołtarzy w czasie odpustu parafialnego.
   
 • Komisyjne oględziny grobów
  odbywające się w pierwsze wtorki miesiąca, ze względu na czas zimowy zostają zawieszone do początku kwietnia 2014.