Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

5 grudnia 2021r.

04 grudzień 2021

Niedawno na jednym z portali internetowych pojawiły się bodajże dwa  artykuły dotyczące spowiedzi świętej. Ktoś opisuje treść spowiedzi i poddaje w wątpliwość zachowanie spowiednika a raczej jego dodatkowe pytanie. Później stwierdza, że do spowiedzi tak właściwie poszedł tylko po kartkę gdyż został poproszony o bycie chrzestnym. Mam wątpliwości co do prawdziwości faktów tam przedstawianych, ale mimo wszystko musze zaprotestować przeciwko takiemu traktowaniu tego ważnego sakramentu Kościoła i rozpisywanie się na ten temat dziennikarza, który zapomniał o etyce. Otóż spowiedź jest objęta tajemnicą i nikomu nie wolno ujawniać jej treści, nawet penitentowi. Spowiednik może zadać pytanie jeżeli wymagają tego niezrozumiałe okoliczności popełnionego grzechu i w takim przypadku chodzi tylko i wyłącznie o dobro spowiedzi czyli pełne wyznanie grzechów, które jest warunkiem nawet ważności spowiedzi. I tak na marginesie: szanujmy tajemnicę spowiedzi, gdyż jej naruszenie jest grzechem. Natomiast jeżeli, ktoś poprosi cię o bycie chrzestnym to się zastanów czy możesz nim być, jeżeli spowiedź ma być dla ciebie jedynie farsą.

Myśli na niedziele...

II Niedziela Adwentu

04 grudzień 2021

Człowiek skomplikował swoje drogi przez grzech, stwarzając jakby rodzaj labiryntu, w którym się zagubił. Izajasz i Jan Chrzciciel mówią w przenośni o przepaściach, górach, krętych ścieżkach, miejscach trudnych do przebycia. Nazwijmy jednak te rzeczy po imieniu: pycha, uszczypliwość, nadużycia, przemoc, chciwość, kłamstwo, obłuda, nieczystość, powierzchowność, odurzenia wszelkiego rodzaju nawet od własnej urody czy inteligencji czy wreszcie samego siebie. W tej sytuacji uświadamiamy sobie, że to wszytko dotyczy nas i tym bardziej oczekujemy Bożego zbawienia.

I Niedziela Adwentu

27 listopad 2021

Co oznacza mieć nadzieję? Pokładanie nadziei w Bogu i wiara w Boga jest jednym i tym samym. Wierzyć w Niego to znaczy pokładać w Nim nadzieję. Wiara bowiem widzi to co jest w czasie i w wieczności. Miłość kocha to co jest a nadzieja miłuje to co będzie.

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

20 listopad 2021

Kto odniósł zwycięstwo w sporze między królestwem Jezusa a królestwem reprezentowanym przez Piłata? Kto zwyciężył w sporze pomiędzy Prawem a Ewangelią; między mądrością Greków i głupstwem przepowiadania? Wielu oszukiwało samych siebie wypowiadając słowo koniec odnośnie do Jezusa. Tego końca jakoś nie widać bo Jezus Chrystus jest Królem wszechświata!