Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

5 lipca 2020r.

04 lipiec 2020

Mamy drugą turę wyborów prezydenckich. Trudno nie zauważyć tego i nie mieć jakichś refleksji. Sztaby wyborcze kandydatów prężą muskuły gdyż sondażownie i publicyści podgrzewają atmosferę przechylając szale zwycięstwa raz w jedną a raz w drugą stronę. Patrząc na wyniki pierwszej tury rysuje się pewien obraz społeczeństwa podzielonego. Jeden z profesorów wskazał na równy niemal podział - zwolennicy tzw. otwartości na wszystko w połączeniu z globalizacją i liberalizmem to jedna część społeczeństwa a druga to zwolennicy rozwoju i wzrostu znaczenia w Europie ale w oparciu o rodzimą tradycję, historię i wartości głównie chrześcijańskie, poczucie tożsamości. Mnie się wydaje jednak, że ten podział jest bardziej złożony a w obecnych wyborach przybrał on formę opozycji wobec obecnie rządzących. Żaden rząd, ani parlament, ani prezydent nie jest doskonały. Nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie widzimy błędy sprawujących władzę. To trzeba mieć na uwadze i nawet zmiana prezydenta niewiele zmieni a może pokażą się inne i większe błędy. W kampanii prezydenckiej  zwłaszcza przed pierwszą turą padło tak wiele kłamstw i bzdur, że zastanawiam się nad moralną stroną kandydowania. Urząd prezydenta RP to przede wszystkim wielki honor i zaszczyt w reprezentowaniu Narodu. Taki człowiek powinien legitymować się  nieskazitelnością moralną a także godną postawą. W niedzielę oddamy kolejny swój głos, a oddając musimy pamiętać o dobru naszej bardzo doświadczonej Ojczyzny.

Pilne!!! W związku z kwarantanną duszpasterzy parafia będzie funkcjonowała zgodnie z ostatnim komunikatem nr 4. Zamknięta będzie również kancelaria parafii, aż do zakończenia kwarantanny.
  Komunikat nadzwyczajny Nr 4. Komunikat Powiatowej Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej w Dębicy  

Myśli na niedziele...

XIV Niedziela Zwykła

04 lipiec 2020

Każdy może poznać Boże tajemnice oraz czułość Ojca. Musi jednak stać się pokornym, uznać ograniczoność wiedzy nie przestając mimo to szukać coraz to nowych i głębszych odpowiedzi; musi stać się głupim, by stać się mądrym inaczej. Chrześcijaństwo bowiem nie opiera się na ignorancji, lecz na pokorze człowieka; nie potępia wiedzy i mądrości lecz pychę i zarozumialstwo człowieka.

XIII Niedziela Zwykła

27 czerwiec 2020

Aby dobrze przyjąć naszego brata, trzeba wyjść z naszego egoizmu, okazać mu czynne zainteresowanie, poświęcić mu trochę naszego czasu, naszej solidarności i poważania, a przede wszystkim trzeba go cierpliwie wysłuchać.

XII Niedziela Zwykła

20 czerwiec 2020

W naszym wyrafinowanym i skomplikowanym świecie człowiek doświadcza lęku. Świat wydaje się mu być wrogi i groźny, zdolny zmiażdżyć go swymi kataklizmami lub nawet własnym postępem. Ten lęk – jak uczy Biblia – wyrasta z grzechu. Dlatego Chrystus wzywa nieustannie do nawrócenie i jak refren powtarza ”Nie lękajcie się”.