Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

19 września 2021r,

18 wrzesień 2021

Kolejne rezolucje unijne dotyczące homoseksualistów tworzą klimat jakoby te osoby były niemal prześladowane w takich krajach jak Polska, Rumunia czy Węgry. Neoliberałowie piszą tam takie bzdury, że zdrowo myślącemu człowiekowi przychodzi do głowy pytanie: co za ludzie tam urzędują i na jakiej podstawie próbują ingerować w ustawodawstwa suwerennych państw. Ciągłe podkreślanie równości każdego człowieka prowadzi do absurdów, których nawet natura nie rozumie. Jeżeli mówią już o równości to dlaczego w Niemczech, które zrujnowały Europę a szczególnie nasz kraj ludzie zarabiają trzykrotnie więcej niż w Polsce przy podobnych kosztach utrzymania i dlaczego ten kraj jest najbogatszy?  Ktoś powie tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Otóż świadomie dokonałem takiego zestawienia, gdyż współczesne pojęcie wolności to swoistego rodzaju „terroryzm” mający zniszczyć to co cywilizacja chrześcijańska dała tak Europie jak i Ameryce Północnej. Nie spotkałem się z tym, aby osoby, które inaczej odczuwają swoją seksualność spotykały się z jakimś ostracyzmem (a takie znałem już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku) dopóki nie zaczęły tego afirmować i domagać się takich praw jakie mają małżeństwa kochające się naturalną miłością i rodzące potomstwo. Nauka Kościoła jest jednoznaczna i nie może ulec zmianie co podkreślił Papież Franciszek. Pokazywanie jakichś księży błogosławiących związki homoseksualne powinno łączyć się z rzetelna informacją, że są to duchowni dziwnych związków wyznaniowych lub sekt. Ksiądz katolicki nie może ważnie pobłogosławić takiego związku nawet gdyby mu to nakazał sam papież – tak, to nie pomyłka starego proboszcza. Kościół rozumie małżeństwo jako zgodne z naturą czyli kobiety i mężczyzny bo tylko oni są w stanie stworzyć związek płodny i dać społeczeństwu największy dar jakim jest nowy człowiek. Skończmy z bzdurzeniem o wielkim wkładzie w życie społeczne osób o odmiennej płci. Po pierwsze jest ich bardzo niewiele, chociaż są obecnie głośni sprawiając wrażenie że co druga osoba kocha inaczej; po drugie, szanując ich wolność stworzyć prawne warunki co do dziedziczenia (nie słyszałem o wielkich spadkach u takich par) załatwiania rozmaitych spraw związanych z prawem, wspólne rozliczenia skarbowe itp. Natomiast nie wolno dać takim parom praw jakie przysługują małżonkom jak i prawa adopcji dzieci – nie wyobrażam sobie, by gej dał małej dziewczynce tyle i tak jak daje matka i praktycznie nie wyobrażam sobie, by już dorastającej dziewczynie stającej się kobietą zaradził na wszystkie jej potrzeby. Takie jest życie, i nie można gwałcić natury nawet przy pomocy demoralizującego prawa.

Myśli na niedziele...

XXV Niedziela Zwykła

18 wrzesień 2021

Prawdziwa władza nie polega na zajmowaniu pierwszych miejsc, na panoszeniu się, na wynoszeniu samych siebie się i na czynieniu z innych niewolników, petentów lub pochlebców; polega na byciu pierwszymi dla innych naddawaniu tego kim się jest i co się posiada na użytek wszystkich.

XXIV Niedziela Zwykła

11 wrzesień 2021

Bycie chrześcijaninem nie oznacza tylko wyznawania zasad chrześcijańskich czy wartości ewangelicznych, ale oznacza życie i myślenie zgodne z Duchem Zmartwychwstałego, życie nie dla siebie, lecz dla Tego który umarł i zmartwychwstał dla nas. A to jest bardzo trudne.

XXIII Niedziela Zwykła

04 wrzesień 2021

Przy Jezusie, będąc z Nim sam na sam, głuchoniemy stal się ponownie człowiekiem i odzyskał całą swoją godność.  Uzdrowienia ewangeliczne są zachętą do otwarcia się na działanie Boga, który obdarza ciebie pełnym szczęściem.