Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

17 marca 2019r.

17 marzec 2019

Wizytacja kanoniczna powinna wzbudzać w każdym z nas refleksję nad kondycją wspólnoty parafialnej jaką jest parafia. Praktycznie najbardziej angażuje ona proboszcza nie tylko z powodu bezpośredniej odpowiedzialności za stan parafii przed biskupem diecezjalnym lecz również z racji organizacji tego wydarzenia i jakiegoś niepokoju – jak ona przebiegnie, czy stworzymy atmosferę zainteresowania spotkaniami, jaką pokażemy postawę wobec biskupa, czym się będziemy z nim dzielić, czy wreszcie będziemy obecni zwłaszcza na niedzielnych spotkaniach i zasłuchani w e wskazówki biskupa naszego pasterza. Ponawiam także prośbę, by nasze uczestnictwo we mszach było pełne, czyli byśmy mogli przyjąć Jezusa w Komunii Świętej. To jest świadectwo naszej wiary i owoc przynależności do wspólnoty parafialnej. Proszę również, poszczególne stany, aby przybyły na spotkania z biskupem wg podanego programu.

Myśli na niedziele...

II Niedziela Wielkiego Postu

17 marzec 2019

Kim jest i po czym rozpoznać człowieka przemienionego w Chrystusa? Jest to ktoś, dla kogo pełnienie woli Ojca jest pokarmem; ktoś pozwalający się zawsze i wszędzie prowadzić Duchowi, czy to będzie pustynia, czy Tabor, czy Getsemani.

I Niedziela Wielkiego Postu

10 marzec 2019

Post od nas samych oraz Słowo Boże to program na tegoroczny Wielki Post. Program wymagający, ale napawający optymizmem i fascynujący. Wielki Post nie jest podarkiem, jaki wręczamy Panu Bogu, ale jest darem jaki Bóg nam daje. Dlatego, kiedy pościcie – napomina nas Jezus – nie bądźcie posępni!

VIII Niedziela Zwykła

02 marzec 2019

Czym jest obłuda wobec Boga? To próba zakpienia z Boga; to obłuda serca, łudzenie się, że Boga można zadowolić pozorami, tak jakby On mógł się mylić i wziąć za dobrą monetę to co nią nie jest.