Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

22 września 2019r.

21 wrzesień 2019

Zakończył się „Tydzień wychowania” w Kościele. Czas ten poświęcony jest refleksji nad wychowaniem młodego pokolenia. Nie wiem ilu rodziców posiada całościową wizję wychowania swojego dziecka. Klimat konsumpcjonizmu zdominował nawet wychowanie ukochanego dziecka. Prof. Katarzyna Olbrycht słusznie zauważyła, że „w dzisiejszej silnie zmaterializowanej kulturze, bardzo trudno jest nie poddać się presji myślenia i działania nastawionego głównie na zysk”. Rozważając o prawie bezinteresowności w relacjach z drugim człowiekiem, o którym mówił kiedyś Jan Paweł II, Pani Profesor pisze: „Choć sytuacje rodzinne z natury rzeczy nie powinny zakładać nastawienia na zysk którejkolwiek ze stron, praktyka życia wielu współczesnych rodzin wydaje się oddalać od bezinteresownej miłości. Może trzeba się zastanawiać nad wychowawczymi konsekwencjami np. „kupowania” pożądanych zachowań  dzieci (grzeczności, dobrych wyników w nauce, pomocy w rodzinie, odłożenie smartfona …) karnego „wycofywania miłości” za negatywne zachowania i nagradzania nią zachowań oczekiwanych, wprowadzania szczegółowych kontraktowych reguł w sferę obowiązków domowych”. Trochę długi cytat, ale jakże ważny z punktu właściwego procesu wychowania. Miłość i to bezinteresowna jest zasadą wychowania chrześcijańskiego. Tylko w ten sposób nauczymy młode pokolenie prawdziwej miłości a nie doznań, które młodzi odczytują jako miłość. Wielokrotnie słyszę narzekania rodziców na oschłość emocjonalną ich dzieci, które stały się konsumentami ciężkiej pracy matki i ojca a sytuacji braku dóbr materialnych zrywają więzi, bo właściwie rodzice nie są już im do niczego potrzebni. Uczmy miłości, tylko bezinteresownej.

Myśli na niedziele...

XXV Niedziela Zwykła

21 wrzesień 2019

Dysproporcja między energią, przezornością, zdecydowaniem wkładanymi w sprawy doczesne a w sprawy Boże rzuca się w oczy nieustannie. W sferze doczesnej wystarczy najlżejszy symptom choroby, żeby zacząć działać, pójść do lekarza, zacząć zażywać leki. W sferze duchowej zaś pozwalamy, aby pewne choroby spokojnie rozwijały się, nie martwi nas to i nie biegniemy do żadnego lekarza.

XXIV Niedziela Zwykła

15 wrzesień 2019

Radość z nawrócenia chociażby jednego grzesznika jest radością nieba. Jezus w bardzo obrazowy sposób ukazał to w dzisiejszej Ewangelii. Dlatego wysiłek nawrócenia jest tak ważny w moim życiu.

XXIII Niedziela Zwykła

09 wrzesień 2019

Człowiekiem mądrym według doświadczenia chrześcijańskiego jest ten, kto nie daje zawładnąć się rzeczom, kto  każdych okolicznościach daje pierwszeństwo Bogu i sprawom ducha, kto nie ryzykuje wszystkiego, aby zyskać tylko część, kto nie poświęca wieczności, by zyskać to co przemijające, kto nie poświęca rzeczy ważnej, żeby zająć się tylko pilną.