Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

24 października 2021r,

24 październik 2021

Docierają do nas informacje o „modzie” na wypisywanie się z lekcji religii młodzieży szkół średnich. Z pewnością takie zjawisko obserwujemy, ale czy skala jest aż taka jaką podają media? Czytałem wypowiedź jednego z uczniów, który zrezygnował z katechezy twierdząc: jest to najmniej ważny przedmiot a czas mogę poświęcić na inne ważniejsze przedmioty. No, cóż wiedza religijna nie jest potrzebna skoro nie ma wiary. Młodzi ludzie są coraz częściej świadkami oziębłości religijnej panującej w ich rodzinach. Sami mają trudności z wejściem w życie religijne w związku ze zlaicyzowanym  otoczeniem. Wiara nie jest chlubą dla nowoczesnego człowieka, zresztą tak zawsze było, który nie chce żadnych wskazań czy pouczeń w dziedzinie moralnej. Zasady moralne, jeżeli o takich można w tym przypadku mówić, tworzy sam i zwykle są dostosowane do jego słabości. Czasami słyszę zdanie o jakimś zmarłym człowieku, który porzucił wiarę, Kościół – jaki to był dobry człowiek! Wtedy rodzi się moje pytanie: to dlaczego odrzucił Boga, najwyższe dobro? Widocznie to dobro było przez niego postrzegane inaczej, ale w odbiorze ukazywał się jako ten wyjątkowo dobry człowiek.

Myśli na niedziele...

XXX Niedziela Zwykła

24 październik 2021

Wielu ludzi doświadcza ślepoty w swoim życiu, nie tej fizycznej ale tej duchowej. Jezus uzdrawiając ślepego sięgnął głębi rzeczy: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Wiara uzdrawia ze ślepoty, także i ciebie.

XXIX Niedziela Zwykła

17 październik 2021

Pełnienie woli Bożej sprawia dzisiejszemu człowiekowi wiele trudności, gdyż przekonanie o własnej wystarczalności nawet w dziedzinie moralnej zamyka człowieka na uznanie Boga, źródła obiektywnej i pełnej miłości. A świat ciągle wmawia ludziom – bogami jesteście!

XXVIII Niedziela Zwykła

09 październik 2021

Zadajemy sobie pytanie: kto jest dziś człowiekiem mądrym? Odpowiedź jest jedna: to „człowiek duchowy”, człowiek prowadzony przez Ducha Pańskiego, który uczy go przede wszystkim, żeby nie ulegać żądzom ciała. Człowiek mądry to taki, który stara się dostrzegać i oceniać rzeczy i zdarzenia podobnie jak Bóg; który dzięki wierze nie daje się zwieść pozorom i dostrzega w rzeczach i wydarzeniach to samo co widzi Bóg.